เรื่องสำคัญ?

การสร้าง LINE Bot ก็คือเขียนโค้ดให้แอคเค้า LINE ของเราสามารถตอบคำถามได้อัตโนมัติ ซึ่งมันจะทำให้งานบางอย่างนั้นสะดวกสบายขึ้นมา ตัวอย่างที่เห็นคือ LINE Bot ของวงใน ไลน์บอทช่วยแปลภาษาในกลุ่มที่มีผรั่งปนไทย นอกจากจะสามารถตอบคำถามแบบอัตโนมัติได้แล้ว เรายังสามารถเขียนสั่งให้ LINE ค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูลของเราแล้วส่งกลับไปหาลูกค้าได้ หรือเราสามารถเขียนโปรแกรม LINE Bot ของเราเชื่อมต่อเข้ากับโปรแกรมอื่นๆ แล้วส่งข้อความมาบอกเจ้าของ LINE และอีกมากมายที่สามารถนำ LINE ไปประยุกต์ใช้งาน (เพียงแค่เราเขียนมันเป็น โลกของการเขียนโปรแกรมของเราจะขยายขึ้นอีกมหาศาล) ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ สร้าง LINE Bot เป็น มองเห็นแนวทางในการประยุกต์นำ LINE Bot ไปใช้งานในด้านต่างๆ สั่ง LINE Bot ตอบกลับเป็นข้อความ, รูปภาพ, Location หรือภาพเคลื่อนไหวได้ ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้ PHP โปรแกรมเมอร์ Junior, Senior โปรแกรมเมอร์ผู้สนใจในการสร้างระบบอัตโนมัติ ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน เขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP ในระดับพื้นฐาน เป็น

1. การเตรียมเครื่องสำหรับเขียนบอท

2. เริ่มต้นเขียนบอท

3. การรับ Message จาก LINE API (บอทรับสิ่งต่างๆที่คนส่งมาให้)

4. การส่ง Message ตอบกลับ LINE API (บอทตอบ)

6. Events

7. cURL

8. โปรแกรม LINE Bot Designer

9. ส่งท้าย

2.2 เตรียมตัวเขียนโค้ด เป็นเพื่อนกับบอท